วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

work

งานชิ้นที่ 2

1.1 ให้นิสิตค้นหาเวปไซต์ที่บอกเวลาทั่วโลก

1. http://www.ieostudyabroad.com/work-travel-program/work-travel-worldtimezone.html
2. http://school.obec.go.th/bannongtapan/time.html1.2 สถานที่สำคัญ คือ ทัชมาฮาล1.3 ให้นิสิตค้นหาเวปไซต์ที่บอกอุณหภูมิทั่วโลก

1. http://www.worldweather.org
2. http://www.altalytours.com/Temperature.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น