วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

แนะนำตัวเอง


ชื่อ นางสาววิลัยพรรณ นามสกุล ปัญญาสาร ชื่อเล่น แอ๋น

นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 51011213118 ระบบ ปกติ

คณะ วิทยาการสารสนเทศ

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกิดวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2532 อายุ 20 ปี

โทรศัพท์ 084-3028487

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านตรีคาม

- ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ปัจจุบันพักอยู่หอพัก กุดรัง

านอดิเรก ฟังเพลงและดูหนัง

สิ่งที่ชื่นชอบ การ์ตูนโดเรมอน และทีมฟุตบอล chelsea

อาหารที่ชอบ กะเพราหมูสับ

อนาคตที่ใฝ่ฝัน อยากมีหน้าที่การงานที่ดี

คติประจำใจ คือ จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จะเป็นแรงผลักดันในอนาคต

e-mail ann_.29@hotmail.com

chelsea.ict@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น